Woodwork AB-Rabo Cyklar

historien bakom världens bästa cyklar

 

I slutet av sextiotalet och början av sjuttiotalet infördes strängare kvalitetsnormer för skolor och förskolor i Danmark . Det ställdes högre krav på miljön som barnen vistades i och fokus på en bra värdegrund i vardagen.  Detta resulterade även i ny och bättre utbildning för lärare. Detta banbrytande utveckling flyttade sedan från Danmark och Skandinavien till resten av världen. Detta skapade också nya standarder för kvalitet på utbildningen och därmed höjdes även kvalitetsnivån på produkter för skolor.   

Denna utveckling har i sin tur lett till en ökad efterfrågan på produkter avsedda för barns utvecklingsbehov och som uppfyller de strängaste säkerhetsnormer. Det var mitt i denna viktiga historiska period som den första Rabo-produkten utvecklatdes i samarbete med lärare och designers . Efterfrågan på institutionella kvalitetsprodukter ökade på sjuttiotalet och åttiotalet i världen. Detta gav  tidigt RABO Trehjulingar en position som en av de ledande tillverkarna av kvalitetsprodukter på hjul för barn.

Produktutvecklingen på RABO är en fortgående process än idag och produktsamlingen utvecklas hela tiden. Det gör RABO Trehjulingar A/S till din fortsatta leverantör av kvalitetsprodukter för barn i alla åldrar.