Woodwork AB-Träningsredskap för seniorer

Rörelse är livsviktigt!

Att röra på sig är viktigt, till och med avgörande, för att upprätthålla kroppens funktioner som balanssinne, motorisk förmåga och styrka. Många äldre blir stillasittande och får aldrig en chans att träna dessa funktioner. När balans och motoriska förmågor avtar och strykan minskar blir man osäker på sin förmåga och får svårt att klara både vardagen i sitt eget hem och i offentliga miljöer. Livskvaliteten minskar betydligt.

De här redskapen är utformade med syfte att hjälpa seniorer att bibehålla de här livsviktiga funktionerna. Det är tänkt att redskapen  (broarna) ska utformas som en träningsbana, men de fungerar även utmärkt fristående. Vi rekommenderar att redskapen placeras längs en fast markbeläggning så det enkelt kan gå en medhjälpare vid sidan, när det behövs.

Lådbron
Upp/ned bro
Böljande bro

Lådbro

Lådbro med ledstänger.

Kontakta oss för mer information!

Upp/ned bro

Upp/ned bro med ledstänger.

Kontakta oss för mer information!

Böljande bro

Böljande bro med ledstänger.

Kontakta oss för mer information!

Hängbro
Rullande bro
Balansbro

Hängbro

Hängbro med ledstänger.

Kontakt oss för mer information!

"Bussbron"

Rullande bro med ledstänger och stolpe.
Kontakta oss för mer information!

Balansbro

Balansbro med ledstång.

Kontakta oss för mer information!

Balansplatta
Fjädrande golv
Ribbstege

balansplatta

Balansplatta med ledstång.

Kontakta oss för med information!

Fjädrande golv

Fjädrande golv som tränar balansen.
Kontakta oss för med information!

Ribbstege

Ribbstege

Kontakta oss för mer information!